Prikkelverwerking

  1. Wat is ZiP?
  2. Zintuigen en hun prikkels
  3. De vijf types
  4. De vijf types in de praktijk
  5. De PrikkelWaaier
  6. De prikkelmeter

De vijf types in de praktijk

Elke persoon heeft een andere manier van hoe hij of zij omgaat met zintuiglijke prikkelverwerking. Je verwerkt prikkels op een neutrale manier, of wordt je van te weinig prikkels (onderprikkeld) of van veel te veel prikkels bewust (overprikkeld).

Het gedrag dat je ziet geeft veel informatie over de prikkelverwerking. Hieronder staan voorbeelden van gedrag die bij de vijf types in verschillende situaties te zien kunnen zijn. We bekijken die situatie natuurlijk door de ZiP bril (dat is een bril waarmee je naar gedrag kijkt met zintuiglijke prikkelverwerking in je achterhoofd).

Scroll naar boven