Over 7 Zintuigen

7 Zintuigen is in 2012 opgericht door Monique om kennis te verspreiden over zintuiglijke prikkelverwerking, zodat mensen die te maken hebben met onder- of overprikkeling kunnen genieten van een eenvoudiger en fijner leven. Inmiddels is het bedrijf daar heel goed mee onderweg door het geven van vele lezingen en trainingen en door het verschijnen van vier boeken en twee sets hulpkaarten; de Wiebelen en friemelenreeks. Daarbij is niet alleen aandacht voor ouders en professionals, maar ook voor kinderen; voor hen schreven wij het Wiebelen en friemelen werkboek.

Op basis van de boeken ontwikkelen we trainingen en lezingen voor ouders en professionals. Onze kracht is dat wij dat op toegankelijke wijze doen, in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. De gedachte daarbij is, dat je niet hoeft te weten hoe een auto precies werkt, om te er in te leren rijden.

Omdat er veel vraag is naar de trainingen, hebben wij de afgelopen jaren ons ‘Wiebel-team’ uitgebreid. Er zijn inmiddels zes specialisten bij het ‘Wiebelteam’ aangesloten, die de Wiebel en friemeltrainingen en -lezingen aanbieden. Je vindt ze bij ‘partners’.

Wie weet breiden we in de nabije toekomst nog meer uit, aangezien het eerste deel van de Wiebelen en friemelenreeks in 2021 een Engelstalige versie zal krijgen. Het boek zal over de hele wereld – onder andere in de UK, USA, Canada en Australië – beschikbaar zijn.

Over monique thoonsen

Monique Thoonsen

Monique is expert zintuiglijke prikkelverwerking, pedagoog en CCE-consulent. Zij is gefascineerd door hoe de zintuiglijke prikkelverwerking loopt, daarom heeft zij zich daarin gespecialiseerd. Zij is daar in de jaren ’90 mee begonnen, toen zij in Amerika werkte. Monique heeft vele cursussen gevolgd bij Sensory Integration International, de organisatie van Jean Ayres (grondlegger van de sensorische integratietheorie). In Nederland heeft zij zich hierin verder verdiept door boeken te lezen en nog meer cursussen te volgen. Inmiddels heeft zij zelf vier boeken over het onderwerp geschreven: de Wiebelen en friemelenreeks.

Er zijn oplossingen voor onder- of overprikkeld zijn, oplossingen die lekker praktisch zijn en in de dagelijkse routine van mensen passen!

Als fysiotherapeut en pedagoog adviseerde en begeleidde zij honderden kinderen, volwassenen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt werd door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taal ontwikkelings stoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Het is haar missie  om informatie en strategieën over onder- en overprikkeld zijn met zoveel mogelijk mensen te delen. Zodat mensen zich beter voelen en daardoor beter kunnen (be)leven en leren!

Scroll naar boven