Wie ben ik?

Monique Thoonsen

Monique is expert zintuiglijke prikkelverwerking, pedagoog en CCE-consulent. Zij is gefascineerd door hoe de zintuiglijke prikkelverwerking loopt, daarom heeft zij zich daarin gespecialiseerd. Zij is daar in de jaren ’90 mee begonnen, toen zij in Amerika werkte. Monique heeft vele cursussen gevolgd bij Sensory Integration International, de organisatie van Jean Ayres (grondlegger van de sensorische integratietheorie). In Nederland heeft zij zich hierin verder verdiept door boeken te lezen en nog meer cursussen te volgen. Omdat zintuiglijke prikkelverwerking zoveel invloed heeft op gedrag, heeft zij op dat gebied haar kennis aangevuld door de Hbo-opleiding pedagogiek te volgen. Als fysiotherapeut en pedagoog adviseerde en begeleidde zij honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt werd door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taal ontwikkelings stoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Van 2015 tot en met 2017 werkte Monique samen met Carmen Lamp, onderwijsadviseur en pedagoog. Samen schreven zij het boek ‘Wiebelen en Friemelen in de Klas; Over de Invloed van Zintuiglijke Prikkelverwerking op Leren’ en’Wiebelen en Friemelen thuis; Over de Invloed van Zintuiglijke Prikkelverwerking op opgroeien’. Monique schreef ook het ‘Wiebelen en friemelen werkboek‘ voor kinderen.

Monique vertelt graag en veel over zintuiglijke prikkelverwerking en de invloed op (be)leven en leren aan iedereen die het horen wil. Samen met haar team geeft zij  voorlichting en trainingen aan professionals en ouders. Zij deelt graag haar kennis en kunde met behulp van praktische workshops. Wil je de diepte in gaan, dan ontwikkelt Monique een aangepaste (meerdaagse) training. Kortom, zij grijpt elke kans aan om haar missie te volbrengen. Zij staat open voor ideeën, vragen, feedback, die kun je mailen naar monique@7zintuigen.nl.

Monique kan het wel van de daken schreeuwen: er zijn oplossingen voor onder- of overprikkeld zijn, oplossingen die lekker praktisch zijn en in de dagelijkse routine van mensen passen.

Samenwerkingen

Femke van Ravensteijn – Brands

Femke is ergotherapeut. Zij is gespecialiseerd in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en in het behandelen van kinderen. In 2010 startte zij haar eigen praktijk: Ergotherapiepraktijk De Oplossing, met drie locaties en zeven ergotherapeuten, allen geschoold in ZiP.

Femke heeft meer dan 15 jaar ervaring en werkt met verschillende doelgroepen, waarbij kinderen uit het reguliere basisonderwijs het meeste gezien worden. Verder werkt zij met kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen met ASS, ADHD, Syndroom van Down en taalontwikkelingsproblemen, kinderen met een meervoudige handicap en hoogbegaafde kinderen. Femke heeft ervaring binnen het speciaal basisonderwijs.

Femke is een nicht van Monique Thoonsen en daardoor al in een vroeg stadium in contact gekomen met de boeken ‘Wiebelen en Friemelen in de klas’ en ‘Wiebelen en Friemelen thuis’. Door haar ruime ervaring binnen het werken met leerkrachten en ouders kan Femke veel praktijkvoorbeelden geven, waardoor het onderwerp nog meer gaat leven.

Naast het geven van workshops voor 7 Zintuigen blijft haar basis Ergotherapiepraktijk De Oplossing in Veghel, Oss en Geffen: www.ergotherapiedeoplossing.nl

Marloes de Jong

Marloes is logopedist met meer dan 20 jaar ervaring. Zij is specialist in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en communicatiedeskundige. Marloes diagnosticeert, adviseert, begeleidt en coacht kinderen en hun begeleiders/leerkrachten.

Marloes heeft ervaring met kinderen met een ondersteuningsbehoefte, zoals kinderen met ASS, Down-syndroom, een verstandelijke-, lichamelijke- of meervoudige beperking in het Speciaal Onderwijs. Zij begeleid kinderen individueel en in groepsverband. En altijd ín de klas, zodat communicatie en advies direct ingezet kunnen worden.

Naast het geven van workshops en lezingen voor 7 Zintuigen biedt Marloes trainingen en workshops over Totale Communicatie, gebaren, visualiseren en NT2.

Basje Wentink

Basje is kinderergotherapeut, specialist in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en in het behandelen van kinderen. Basje werkt sinds 1984 als ergotherapeut met kinderen in verschillende settingen. Zij is sinds 2008 werkzaam bij Ergotherapiepraktijk Ergo Actief.  Basje heeft ervaring binnen de kinderrevalidatie en het speciaal onderwijs.

Samen met collega Martine van Ergo Actief heeft zij regelmatig workshops en studiedagen gegeven over prikkelverwerking. Basje heeft ervaring met verschillende doelgroepen, hierbij  wordt er vaak gewerkt met interpreteren van gedrag en vaardigheden op basis van de prikkelverwerking. Basje werkt met kinderen binnen het ZML als het reguliere onderwijs. Daarnaast is ze onderdeel van kindteam Drachten, een samenwerkingsverband van meerdere disciplines die samen oplossingen zoeken voor kinderen met hulpvragen op meerdere gebieden.

Naast het geven van workshops voor 7 Zintuigen blijft haar basis het werken in Ergotherapiepraktijk Ergo Actief,  www.ergoactief.nl

 

Martine Stallinga

Martine is kinderergotherapeut en gespecialiseerd in Zintuiglijke prikkelverwerking. Ze is als praktijkhouder in 2005 bij Ergo Actief gaan werken en heeft in 2006 een opleiding gevolgd rondom zintuiglijke prikkelverwerking.

Vanuit haar praktijk werkt ze op meerdere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen en begeleid daarnaast veel kinderen van het regulier onderwijs.

De afgelopen jaren is ze zich steeds meer gaan verdiepen in prikkelverwerking door middel van bijscholing met daarnaast in 2017 haar kinderspecialisatie waarin ze zich specifiek heeft verdiept in slaapproblemen en zindelijkheidsproblematiek.

Vanuit haar praktijk geeft ze samen met Basje regelmatig cursussen op het gebied van prikkelverwerking.  Daarnaast is ze onderdeel van kindteam Sneek, een samenwerkingsverband van meerdere disciplines die samen oplossingen zoeken voor kinderen met hulpvragen op meerdere gebieden.

De samenwerking met wiebelen en friemelen is een mooie aanvulling waarbij zowel ouders als leerkrachten in begrijpelijke taal een duidelijk beeld krijgen van zintuiglijke prikkelverwerking en daarnaast met praktische handvatten direct aan de slag kunnen.

Ingeborg Snel

Ingeborg Snel is als logopedist bijna 20 jaar betrokken bij cliënten met een meervoudige beperking, waaronder mensen met cognitieve en communicatieve beperkingen. Ingeborg is gespecialiseerd in communicatie, zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en interactie en beeldcoaching (VIB/ICB). Zij heeft veel ervaring in het werken met dove, meervoudig beperkte kinderen. In 2017 heeft zij met collega’s het programma HoorSpel ontwikkeld voor deze kinderen om vanuit plezier en middels muziek, geluiden en beweging het gehoor te trainen.

Naast het verzorgen van cursussen en trainingen werkt Ingeborg in een multidisciplinair team bij Koninklijke Kentalis, waar zij diagnostiek, advisering, coaching en behandeling op het vlak van communicatie en zintuiglijke prikkelverwerking bij deze doelgroep combineert. Zij heeft ruime ervaring binnen zowel onderwijs als zorg en op dit moment verricht zij haar werkzaamheden bij het Kentalis Communicatie Behandelteam.