Wie ben ik?

Monique Thoonsen

Monique is pedagoog, specialist zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij is gefascineerd door hoe de zintuiglijke prikkelverwerking loopt, daarom heeft zij zich daarin gespecialiseerd. Zij is daar in de jaren ’90 mee begonnen, toen zij in Amerika werkte. Monique heeft vele cursussen gevolgd bij Sensory Integration International, de organisatie van Jean Ayres (grondlegger van zintuiglijke prikkelverwerking qua diagnostiek en behandeling). In Nederland heeft zij zich hierin verder verdiept door boeken te lezen en nog meer cursussen te volgen. Omdat zintuiglijke prikkelverwerking zoveel invloed heeft op gedrag, heeft zij op dat gebied haar kennis aangevuld door de Hbo-opleiding pedagogiek te volgen. Als fysiotherapeut en pedagoog adviseerde en begeleidde zij honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt werd door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taal ontwikkelings stoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Van 2015 tot en met 2017 werkte Monique samen met Carmen Lamp, onderwijsadviseur en pedagoog. Samen schreven zij het boek ‘Wiebelen en Friemelen in de Klas; Over de Invloed van Zintuiglijke Prikkelverwerking op Leren’ en’Wiebelen en Friemelen thuis; Over de Invloed van Zintuiglijke Prikkelverwerking op opgroeien’.

Monique vertelt graag en veel over zintuiglijke prikkelverwerking en de invloed op leren aan iedereen die het horen wil. Samen met haar team geeft zij  voorlichting en trainingen aan professionals en ouders. Zij deelt graag haar kennis en kunde met behulp van korte en praktische workshops. Wil je de diepte in gaan, dan ontwikkelt Monique een aangepaste (meerdaagse) training. Kortom, zij grijpt elke kans aan om haar missie te volbrengen. Zij staat open voor ideeën, vragen, feedback. Als het maar over zintuiglijke prikkelverwerking gaat.

Monique kan het wel van de daken schreeuwen: er zijn oplossingen voor onder- of overprikkeld zijn, oplossingen die lekker praktisch zijn en in de dagelijkse routine van mensen passen.

Samenwerkingen

Femke van Ravensteijn – Brands

Femke is ergotherapeut. Zij is gespecialiseerd in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en in het behandelen van kinderen. Zij startte haar werkzaamheden in Duitsland in 2003 en kwam daar in aanraking met ZiP. Terug in Nederland is zij zich daarin verder gaan scholen. In 2010 startte zij haar eigen praktijk: Ergotherapiepraktijk De Oplossing, met drie locaties en zeven ergotherapeuten, allen geschoold in ZiP.

Femke heeft meer dan 15 jaar ervaring en werkt met verschillende doelgroepen, waarbij kinderen uit het reguliere basisonderwijs het meeste gezien worden. Verder werkt zij met kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen met ASS, ADHD, Syndroom van Down en taalontwikkelingsproblemen, kinderen met een meervoudige handicap en hoogbegaafde kinderen. Femke heeft ervaring binnen het speciaal basisonderwijs.

Femke is een nicht van Monique Thoonsen en daardoor al in een vroeg stadium in contact gekomen met de boeken ‘Wiebelen en Friemelen in de klas’ en ‘Wiebelen en Friemelen thuis’. Bij het lezen van deze boeken merkte ze dat de vereenvoudigde taal makkelijk te begrijpen is voor leerkrachten en ouders, waardoor de informatie over zintuiglijke prikkelverwerking ook voor hen behapbaar wordt.  Door haar ruime ervaring binnen het werken met leerkrachten en ouders kan Femke veel praktijkvoorbeelden geven, waardoor het onderwerp nog meer gaat leven.

Naast het geven van workshops voor 7 Zintuigen blijft haar basis Ergotherapiepraktijk De Oplossing in Veghel, Oss en Geffen: www.ergotherapiedeoplossing.nl

Linda van der Heijden

Linda is ergotherapeut, specialist in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en in het behandelen van kinderen. Zij is sinds 2011 werkzaam bij Ergotherapiepraktijk De Oplossing. Vóór haar opleiding tot ergotherapeut heeft zij de opleiding SPW onderwijsassistent gevolgd, waaruit haar affiniteit met kinderen en scholen spreekt.

Tijdens haar stage bij De Oplossing leerde zij over ZiP en de rol van de ergotherapeut daarbij. Linda is zich verder gaan scholen op het gebied van prikkelverwerking en toen de kans kwam om workshops te geven via 7 Zintuigen greep zij die met beide handen aan.

Linda heeft ervaring met verschillende doelgroepen. Linda heeft de specialisatie Het Jonge Kind gedaan op het gebied van de prikkelverwerking. Verder werkt ze met kinderen uit het regulier basisonderwijs, kinderen met ASS, ADHD, Syndroom van Down en taalontwikkelingsproblemen, kinderen met een meervoudige handicap en hoogbegaafde kinderen. Linda werkt ook binnen de speciale peuteropvang van UniK.

Naast het geven van workshops voor 7 Zintuigen blijft haar basis het werken in Ergotherapiepraktijk De Oplossing in Veghel, Oss en Geffen: www.ergotherapiedeoplossing.nl

Marloes de Jong

Marloes is logopedist met meer dan 20 jaar ervaring. Zij is specialist in zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) en communicatiedeskundige. Marloes diagnosticeert, adviseert, begeleidt en coacht kinderen en hun begeleiders/leerkrachten.

Marloes heeft ervaring met kinderen met een ondersteuningsbehoefte, zoals kinderen met ASS, Down-syndroom, een verstandelijke-, lichamelijke- of meervoudige beperking in het Speciaal Onderwijs. Zij begeleid kinderen individueel en in groepsverband. En altijd ín de klas, zodat communicatie en advies direct ingezet kunnen worden.

Naast het geven van workshops en lezingen voor 7 Zintuigen biedt Marloes trainingen en workshops over Totale Communicatie, gebaren, visualiseren en NT2.