De vijf types: voorbeelden van kinderen

Kijk hier voor de algemene uitleg van de vijf types.

 

Prikkels zoeken of vermijden

De 5 omschreven types hebben dus allemaal een andere manier van hoe zij omgaan met zintuiglijke prikkels. De onder- en overprikkelde types worden van te weinig prikkels of veel te veel prikkels bewust. Aan hun gedrag zie je of ze zintuiglijke prikkels opzoeken of juist vermijden.

 

Vier situaties

Hieronder kijken we naar kinderen in vier verschillende situaties, zodat duidelijk wordt hoe gedrag er in de praktijk uit kan zien. We kijken natuurlijk door de ZiP bril (dat is een bril waarmee je naar gedrag kijkt met zintuiglijke prikkelverwerking in je achterhoofd). Om de verschillen duidelijker te maken, hebben wij alle types uitvergroot. Mengtypes komen ook voor, dus wellicht herken je kinderen om je heen in meerdere types. Klik op de foto of de tekst om de verder te kunnen lezen.

Dorst

Hoe kinderen omgaan met eten en drinken kan veel zeggen over hoe zij zintuiglijke prikkels verwerken. Kijk maar eens naar de vijf types. Lees verder…

Zelfstandig werken

Een groot deel van de tijd moeten leerlingen zelfstandig aan het werk.  Dat lukt niet altijd. Misschien ervaren ze teveel prikkels en stoort hen dat, of juist te weinig en kunnen ze zich daardoor niet concentreren op hun werk. Lees verder…

Filmpjes kijken op tv of digibord

Leerlingen kijken in de klas regelmatig naar een filmpje op digibord of tv.  Herken jij leerlingen in de beschreven types? Misschien dat zij te weinig prikkels of veel te veel prikkels bewust worden. Aan hun gedrag zie je of ze zintuiglijke prikkels opzoeken of juist vermijden. Lees verder…

Onder- en overprikkeld tijdens de gymles

We kijken naar verschillende type leerlingen tijdens het gymmen. De leerlingen hebben allemaal een andere manier van hoe zij omgaan met verstoorde zintuiglijke prikkelverwerking. Die verstoring bestaat er uit dat zij te weinig prikkels of veel te veel prikkels bewust worden. Lees verder…