Leren met al je zintuigen. Tips van je collega's.

Facebook

Op facebook vroeg ik jullie hoe je zoveel mogelijk zintuigen gebruikt om je kind of leerlingen dingen te leren. Hieronder een verzameling van jullie antwoorden, ter inspiratie. Met dank aan alle inzenders!

Word Art Hersenen oefening

Algemene tips

 • We bouwen bijvoorbeeld een dierentuin waarbij bijna het hele interieur door de kids wordt versleept om hokken te maken voor de dieren. Ondertussen delen we informatie met de kids over de dieren die in het hok zitten, moet er geteld worden hoeveel dieren er in een hok passen en maken we een hok groter of kleiner en komen er dieren bij of gaan er dieren weg. Dan ontdekken we samen wat de som en de uitkomst is. Er moeten natuurlijk ook kaartjes worden gekocht met echt geld. Dat levert natuurlijk ook weer een heel gegoochel met cijfers op en dat moet natuurlijk ook allemaal genoteerd worden.
 • Ervaar het maar, een methode voor mensen met een verstandelijke beperking, prima in te zetten in het primair onderwijs, vanwege de geweldige ideeën. Zie: https://ervaarhetmaar.nl/
 • Ik zet “Speel je mee in Lilaland” regelmatig in. Spelen met alle zintuigen: ruiken en proeven, voelen-de weg zoeken met een blinddoek om, op de tast de route zoeken dmv touw vasthouden, kijken, gevoelens bij het mooiste plekje voor “lammetje”.. Zie: https://www.lilaland.nl/
 • Hier werk ik met veel beweging en spel en maar daarbij gebruik van dansen, bewegen, kleien, springen, verven, scheerschuim, 2 handig tekenen, voelen, krijten, luisteren, ontspannen en evenwicht.
 • Spelen met scheerschuim, vingerverf, water, kinetisch zand. Autootjes vanaf de glijbaan in rijst en macaroni laten rijden en ze er dan uit halen. Fietsen, glijden en schommelen om rustig te worden etc.
 • Lezen doen we staand en de andere 2 leerlingen mogen dan rustig lopen. Voor 1 leerling is het belangrijk zoveel mogelijk visueel te maken. Ook doen we regelmatig spelletjes met bewegen waarbij ze ook taal/woorden moeten gebruiken.
 • Voelen, scheerschuim schrijven, kleien van letters, lezen dmv dobbelsteenlezen, lopend door de klas lezen. Spel en bewegingsvormen in combinatie met wisbordjes en het echte werkboek.
 • Een favoriet van de leerlingen is appeltaart bakken en verdelen, zelf kijken welk recept, zelf kopen, zelf mixen en mengen met de handen natuurlijk, zelf verdelen, en ook zelf opeten nadat hij gedeeld is . Lezen, reken, inzicht etc. alles komt aan bod!
 • Op dit moment ben ik als moeder betrokken bij het aanleggen van een buitenleslokaal voor de onderbouw ( groep 1 t/m 3). Ons groene schoolplein wordt straks een plek waar niet alleen heerlijk gespeeld wordt (waarbij je natuurlijk al je zintuigen gebruikt) maar ook een plek welke tijdens de lessen wordt ingezet en waarbij alle zintuigen worden aangesproken op een prettige manier, passend bij de leerlingen. Er is ruimte voor vrij BEWEGEN, het VOELEN van de wind/zon/regen, je kunnen TERUGTREKKEN als het in het gewone klaslokaal wat te druk is, of juist je even lekker kunnen VRIJ BEWEGEN als je een tijd stil hebt gezeten voor de rekenles. Er is ruimte om in de moestuin te werken, te PROEVEN van aardbeien, KIJKEN en LUISTEREN naar vogels in de boom en al starend wegdromen en zien hoe de wolken boven je hoofd bewegen. Zittend of liggend op het amfitheater kan je lekker jezelf zijn en kan je WIEBELEN wat je wilt.
 • Ik maak kaartjes waarop verschillende doe dingen staan om de zintuigen/primaire reflexen/mondmotoriek/etcetera te stimuleren.
450x300 Schrijven kids-1093758_1280 (3)

Specifieke tips voor het leren van letters en cijfers

 • Montessori had ook al de schuurpapieren letters: voelen, ook met een blinddoek om, op tafel schrijven, op elkaars rug schrijven, voorwerpen met deze letter erbij zoeken. En deze kunnen heel goed in een ‘voeldoos’ om alleen op de tast te herkennen. Natuurlijk steeds auditief benoemen, visueel bekijken of je het goed hebt geraden en heel veel bewegend leren: letters verstoppen, goede letter bij een woord halen etc. etc. Legio mogelijkheden!
 • In groep 2 doe ik schrijfdans met de kinderen, groep 3 heeft bij het aanleren van de letters gebruik gemaakt van voelletters (met schuurpapier) en een lichtbak met zand (alla de zandtovenaar)
 • We oefenen de letters met klei, in zand en maken letters met ons lichaam.
 • Letters maken in het zand, met takken letters maken, veel bewegen en buiten zijn , met klei, letterdans, en muziek.
 • In onze kleutergroep bieden we iedere week een letter aan. We gebruiken hiervoor filmpjes en klankgebaren. We voelen ook hoe het voelt als je de klank uitspreekt. Verder gaan we op zoek naar dingen in de klas waar deze letter in voorkomt. Soms door spullen te verzamelen, maar ook door middel van post its met de letter op spullen te plakken. Ook hebben we een lettertafel waarop de kinderen spullen van thuis kunnen neerleggen.
 • Voelen, bewegen, kleien, verven, gebaren, scheerschuim, schrijven.
 • Schrijven in de lucht, op tafel met de vingers, in schelpenzand en scheerschuim, maken met pepernotendeeg en klei, schrijven op de rug.
 • Ik laat mijn leerlingen dingen ervaren. Bijvoorbeeld bij het leren tellen tot 10 hebben we een dansje.
  Maar ook mogen de kinderen zelf een beweging bedenken bij dat cijfer. We plakken de cijfers dan op een handschoen. Bij het naar huis gaan mag elke leerling een cijfer op de handschoen kiezen en dan maken we deze beweging erbij.
  Om de cijfers te leren maken we deze met klei of met blokjes. We lopen over de cijfers heen. We proberen de cijfers te maken met onze eigen lichaam. Om de kleuren te leren mogen alle kleuters iets noemen waar ze aan moeten denken.. zo was er een keer een kleuter en die zei dat ze bij de kleur rood aan aardbeien 🍓 moest denken. Later die dag hebben we rood geproefd (aardbeien dus)
 • Geurflessen met letters, houten, plastic, stoffen rekenmaterialen met verschillende texturen, voelzakjes met letters/ cijfers , balancerend letters/ cijfers benoemen, min sommen proeven. (Er zijn 5 rozijnen…. je eet er 3 op (mindful)….hoeveel blijven er over?)